geetmark

قُل للحروف إذا سكبت عبيرها
من غير أحمد يستحق مدائحي
.
صلى عليك الله ما سارت بنا
أرض وثار الشوق بين جوانحي

ي مُحبين ﺎلنبي ، صلو عليہ ..??