geetmark

#صلاح_جاهين : يأسك وصبرك بين ايديك وانت حر تيأس ما تيأس الحياة راح تمر أنا دقت من دة ومن دة وعجبي لقيت الصبر مر وبرضه اليأس مر

Registered in المؤلف صلاح جاهين