geetmark

بــــعض الــــقرارات في حياتنا :
تــــشبه الــركـلـة القـوية فـــي كــــرة الــــقدم
الــــتي تـــصطدم بــــالعارضة تـــعــجـــب الـــجمهور
يــــصرخ الـــمذيع لــــجمالها و خــــطورتها تــــربك الــــدفاع
و لـــكنها – فــــي النهاية – بـــلا هـــــدف,,
....